Nemzetközi fuvar fogalomtár mindenkinek

A kombinált árufuvarozás jelentős hatással van a nemzetközi fuvar árak alakulására, mivel ebben az esetben az áru egyetlen megbízás keretében, több fuvarozási típust egyesít a fuvarozás megbízás kielégítő teljesítéséhez. Ennek a lényege, hogy az árut az indításától egészen a rendeltetési helyig ugyanabban a konténerben tartják. Az útvonal hosszabb szakaszát a gazdaságosabb vasúti vagy tengeri szállítmányként teszi meg, míg az első és utolsó szakaszon a nemzetközi fuvar a cél felé közúton és nyergesvontatón történik.
Egy nemzetközi fuvar megvalósításánál többféle megoldás lehetséges, van amelyikhet szükséges kíséret és van olyan amelyikhez nem. Az egyiknél egész jármű a rakományával együtt, valamint a kamion sofőr is a vonaton, vagy hajón jut át az adott útvonalon, míg a másik esetben a kamionról leválasztott pótkocsi, vagy a levett konténer mozgatása történik más fajta szállítás részeként.
Mostanában nagy jelentőségre tett szert a kombinált nemzetközi fuvar a szállítmányozáson belül, így komoly pozíciót harcolt ki magának. Egyre inkább tudományágként tekinthetünk a nemzetközi szállítmányozásra a megnövekedett komplexitás miatt és a hozzá szorosan kapcsolódó tudományágak miatt, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a komoly változást ezen a területen, amely a technológiák, a tudomány és a környezetvédelem fejlődése, miatt történik.
Ennek a kooperációnak a célja, hogy minél inkább összekapcsolódjanak és jól áthidalt pontokat hozzanak létre a szállítmányozásban, így meggyorsítva a nemzetközi fuvar egyik és másik ág közötti átmenetét. Olyan láncoknak kell kialakulniuk, amelyek felkínálják annak lehetőségét, hogy az adott szállításban mindig a legoptimálisabb módok a leginkább gazdaságos arányban és sorrendben legyenek felhasználva.
A kombinált nemzetközi fuvarozás az intermodális szállításnak azon típusa, melynél az útvonal nagyobb részén vasúton, vagy tengeren tölti el a szállítmány és az első és utolsó szakasz, amit közúti nemzetközi fuvarként tesz meg az a lehető legrövidebb. A nemzetközi szállítmányozás egyes alrendszerei különböző típusú járműveket alkalmaznak, azonban ebben az esetben, csak az árut tároló konténer lesz áttéve az egyik járműről a másikra, így az áru mindig ugyanabban a tárolóban, de esetlegesen akár ugyanazon az eszközön jut el rendeltetési helyére. Másik típusú szállítási rendszernél az egyik alrendszer járművein szállítmányként halad a másik alrendszer járműve, mint például egy kamion egy kompon.
A kamionok külön időpontonként zárt vonaton végzett szállítása két vasúti csomópont viszonylatában. Az elérhető helyeket a forgalomszervezők a fuvarozásban tevékenykedő vasúttársaságokkal létrejött megállapodások osztják el. A nemzetközi fuvar hivatalos dokumentuma a fuvarlevél, ami a fuvarozó és a szállítmányozó cég közötti árumozgást igazolja, valamint biztosítja annak jogát, hogy panasz estén felhasználható legyen az érdeksérelem kompenzálására. A fuvarozó részéről a CMR olyan kötelezettséget keletkeztet, hogy a szállítás során keletkező károk miatt is felelőssé válik.
A különböző területek szakkifejezései rövide:
A kísért nemzetközi fuvar, a vasúton szállított teljes szállító járműveket takarja, ami két állomás között zajlik, míg a sofőrök személyvagonban töltik az utat.

Ezekhez hozzá tartozik az induló és érkezési helyen a parkolók az irodák és egészségügyi, továbbá más szolgáltatások is. A rendelkezésre álló eszközöket tekintve alacsonyplatós vasúti szerelvények, rámpa a kerekes járműveknek. A másik verzió a kíséretlen, amikor csak a pótkocsit helyezik rá a speciális vasúti kocsira, ami ezután majd tovább halad a következő állomásra. A szállítmány elhelyezésének módja lehet a daruzás.
A nemzetközi fuvar tekintetében előfordul, hogy a fuvarozó járművek rakterének megosztása különböző szállítmányok között nem megengedett ezért, ilyenkor a rakodást és a szállítást is más cég végzi. Így nyilvánvalóan a nemzetközi fuvarozók nem kapkodnak a kíséretlen fuvarokért ez Magyarországra különösen igaz, mert itt a felszereltség sem adott hozzá a legtöbbször.
Van még egy mód, amit még a teljesség kedvéért meg kell említeni, bár igen ritka, ez a jármű, vagy konténer szállítása uszályon. Az ezekben az esetekben használt speciális rakodó emelvényekkel történik, vagy pedig a járművek számára is használható. A nemzetközi fuvar végzője és folyami szállító vállalkozás létesít egymással külön megállapodást, mivel erre nincs rendszeresített nemzetközi szabvány dokumentum.
Ebben az esetben is érvényes lehet a CMR.
A kontinenseket övező szigetek viszonylatában jelenik meg kis távolságokon az, hogy a vasúti szerelvények, vagy kamionok kompon jutnak át az egyik partról a másikra. A továbbiakban a közúti fuvarozó a kompot üzemeltető céggel készít megállapodást annak érdekében, hogy a jármű megérkezzen a másik partra. Ezt röviden és egyszerűen jegynek nevezünk, ami egy szabványosított szerződést takar, ami bár nincs rajta a jegyen, de a kompos cég üzletszabályzatában részletesen megismerhető. Ennek része többek között a szállítás során előálló káresemények rendezésére szolgáló passzusok. Itt lehet szerepe, mármint a tengeri fuvarozás során a CIM-nek.

Vannak olyan esetek is, amikor csak logisztikai tekintetben számítjuk a kombinált nemzetközi fuvar kategóriájába a szállítást. Az óceánokon keresztül folyó konténeres hajóztatás, akkor sorolható a kombinált nemzetközi fuvar alá, ha a szállítmányozó az indítás és az érkezés közötti összes szükséges folyamatelemet egy szerződéssel fedi le. Ehhez nélkülözhetetlen, hogy egy nemzetközi fuvarszervező cég garantálja az egész folyamat menedzselését és az árukban esetlegesen az út során beálló károkért történő felelősségvállalást.

Create your website at WordPress.com
Get started